ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB VE STAVEBNICTVÍ

Ať už plánujete zahájit developerskou činnost či si postavit skladovací, výrobní prostory pro vlastní potřeby, nabízíme Vám vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb včetně příslušných územně plánovacích podkladů, dále zastupování a ověření v souladu uvažované stavby se schváleným územním plánem obce; zprostředkování PD, nutných posudků, měření, vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, účastníků řízení vč. vlastníků a správců stávajících zařízení a sítí; zastupování stavebníka při všech jednáních souvisejících se stavbou jak s úřady, dotčenými orgány, tak účastníky řízení; vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí; vyřízení administrativy na katastrálním úřadě.

Navazující služby

Nabízíme také navazující služby, a to zprostředkování výběrového řízení na dodavatele Vaší stavby, případně můžeme také  v rámci soutěže předložit nabídku na zasíťování pozemků, výstavby komunikací, protipovodňová opatření dle projektové dokumentace námi vytvořené či Vámi dodané.

Mimo jiné také nabízíme pronájem provozních ploch a zprostředkování realitních služeb.

Demolice Jičín
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.