RECYKLACE

Stavebnictví obrovskou měrou zatěžuje životní prostředí. Současně je však schopno životnímu prostředí odlehčit, a to zejména možností využívat stavební odpady jako náhradu za přírodní suroviny.

Jelikož jednou z našich hlavních činností jsou demoliční práce, představují pro nás stavební a demoliční odpady významný podíl z celkové produkce veškerých odpadů.
Odpady se snažíme v maximální míře materiálově využívat místo toho abychom je ukládali na skládky či odstraňovali jinak.

V co největší míře recyklujeme zejména betonový a cihelný odpad. Nabízíme recyklaci třemi mobilními drtiči a dle přání zákazníka také roztřídění vyrobeného kameniva třídícími linkami na požadované frakce. Recyklace odpadů je prováděna dle stanovených a schválených postupů a na základě „Pracovního postupu – systém řízení výroby recyklovaných materiálů drcením“.
Při výrobě recyklátů přísně kontrolujeme kvalitu vstupních odpadů do drtícího zařízení a rovněž kvalitu výstupních materiálů, kde jsou navíc kromě chemických vlastností ověřovány i fyzikálně-chemické vlastnosti kameniva dle požadavků norem.

Tyto kvalitní a komplexní služby poskytujeme zákazníkovi kdekoliv v České republice, ale i v zahraničí např. na Slovensku nebo Polsku. Služby jsou prováděny v souladu s platnou legislativou dané země.

Certifikované kamenivo vyrobené tímto způsobem má ve stavebnictví pestrou škálu využití, zvláště ty nejkvalitnější tříděné recykláty.
Naše  certifikované kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (betonový, směsný nebo struskový recyklát) je nejčastěji používáno jako zásypový a násypový materiál,  ale využívá se i pro stabilizaci podkladů.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.